no84. THE KLINIQUE

THE KLINIQUE

THE KLINIQUE

เป็นแพทย์ศัลยศาสตร์และเลเซอร์ผิวหนัง ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญวุฒิบัตรผิวหนังวิทยาการศึกษาทั้งไทย สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรม ทั้งข้อมูล ความรู้และบริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของคุณ

นอกจากนี้ เดอะคลีนิกค์ ยังให้ความสำคัญ ในการสนับสนุนแพทย์ให้ศึกษาต่อเพื่อให้มีความรู้ที่ทันสมัยเช่นการเข้าร่วมประชุมทั้งในและต่างประเทศการทำวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ต่างๆ ทีมแพทย์ทุกคนยินดีให้การดูแล วิเคราะห์ปัญหาผิวและให้คำแนะนำอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับการรักษาอย่างละเอียด

หลากหลายบริการเช่น Dermo Lift Volume Lift ฟิลเลอร์ NANO LOCK ไหม NanoLock การเสริมจูมหรือการเลเซอร์ที่ทันสมัยอุปกรณ์สะอาดได้มาตรฐาน คลินิกที่จะทำให้คุณสวยแบบไม่ผิดหวังและไม่ต้องกังวล

โทร : 080 000 9800

Is a dermatologist and dermatologist with knowledge and expertise in Dermatology Education in Thailand. United States and England Fully trained staff with information, knowledge and services for your complete satisfaction.

In addition, The Clinic is also important. To support doctors to continue their education to have up-to-date knowledge, such as attending meetings both at home and abroad, doing research for publication in various medical journals. Every medical team is willing to provide care. Analyze skin problems and give honest advice on treatment in detail.

A variety of services such as Dermo Lift Volume Lift, NANO LOCK filler, NanoLock silk enhancement or modern laser treatment, clean and standardized equipment. A clinic that will make you beautiful without disappointment and no worries.

Firming technology with RF energy can help reduce stretch marks. Contributes to the stimulation of collagen Smooth skin, reduce cellulite, eliminate orange peel. Breakdown of accumulated fat in different proportions For firm skin without stretch marks

Boy face injection Reduce wrinkles, tighten skin, natural beauty, face is not hard, looks no matter what. The child down smoothly.
Special effects

Call: 080 000 9800

THE KLINIQUE

สนับสนุนโดย macau8889

แนะนำติชมได้ที่ mistproductions.net