no90. Slc siam laser clinic

Slc siam laser clinic

Slc siam laser clinic

คลินิกเสริมความงามที่ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจตลอดระยะเวลา 13 ปีด้วยความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม ทั่วร่างกายร่วมกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ได้รับการคัดสรรเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพทันสมัยปลอดเชื้อ ได้มาตรฐานสากล (Fully Automatic Autoclave) อุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา

ยิ่งไปกว่านั้นสถานที่แห่งนี้เชี่ยวชาญในการผ่าตัดลักยิ้ม แพทย์จะวิเคราะห์และออกแบบตำแหน่งลักยิ้มที่ถูกต้อง โดยปกติจะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละบุคคลและการทำลักยิ้มสามารถทำได้หลายตำแหน่ง หากผู้ป่วยไม่สามารถตัดสินใจได้แพทย์สามารถให้คำแนะนำได้

ที่อยู่ : สาขา เซ็นทรัลพลาซา บางนา ชั้น 3 เลขที่ 1090 หมู่ที่ 12 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร : +66 745 6565 , +66 745 6799

โทร : 02 714 9555

Trusted and trusted beauty clinic for 13 years with the expertise of a team of specialists in the field of dermatology and cosmetic surgery. Throughout the body, together with medical technology that has been selected for efficient, modern, sterile medical equipment Compliant with international standards (Fully Automatic Autoclave), medical equipment certified by the Food and Drug Administration of Thailand and the United States.

In addition, this facility specializes in dimple surgery. The doctor will analyze and design the correct dimple location. Usually it depends on individual preferences and dimples can be performed in multiple positions. If the patient is unable to make a decision, the doctor can advise you.

There are measures to control and prevent the spread of COVID-19. In order to ensure the service users are confident in the cleanliness and safety, we put every step in order for users to receive both beauty and care. And care for health Safe and far from disease

Address: Central Plaza Bangna Branch, 3rd Floor, No. 1090 Moo 12, Bangna-Trad Road, Bangna Subdistrict, Bang Na District, Bangkok 10260 Tel: +66 745 6565, +66 745 6799

Tel: 02 714 9555

Slc siam laser clinic

สนับสนุนโดย macau8889

แนะนำติชมได้ที่ mistproductions.net